BƠM CHÌM HCP - A/AN - CÓ CHẮN RÁC

●  Nước thải.
●  Thoát nước thải từ bể lắng. 
●  Kiểm soát chống ngập
●  Thoát nước cho ao cá hoặc tầng hầm.

 

© Bản quyền 2021 quanvu.vn Designed by Viennam