MÁY THỔI KHÍ

  • Lưu lượng:   0.18 m3/h -> 165 m3/h
  • Áp lực       :  1.000 mmAq -> 8.000 mmAq
  • Phi ra        :  40 mm  -> 300 mm

Ứng dụng:

  • Xử lý nước thải Xử lý bụi sau khi đốt;
  • Thiết bị thu gom bụi;
  • Khử nước chân không cho nhuộm, công nghiệp giấy;
  • Thông gió, chăm sóc môi trường;
  • Gas
  • Cung cấp oxy cho bể xử lý nước thải

Đặc tính:

1. Dung lượng, áp suất và khoảng chân không;
2. Cung cấp không khí hoàn toàn không dầu.
3. Dao động thấp và tiếng ồn thấp bằng cách cân bằng hoàn toàn.
4. Sự thay đổi nhỏ về năng lực trước sự thay đổi áp lực.
5. Hiệu quả cao do đặc tính đặc biệt.
6. Cấu trúc đơn giản, không có rắc rối.
7. Thi công chất lượng cao nhất và chính xác được áp dụng, cuộc sống lâu dài và tiếng ồn thấp đảm bảo.
8. Sản phẩm tiêu chuẩn có kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
9. Rôto của chúng tôi đã sử dụng tiên tiến nhất một lần cho tất cả các quy trình làm việc của phương pháp Four-Shaft, để tăng độ chính xác của bánh răng.

© Bản quyền 2021 quanvu.vn Designed by Viennam